Isak Nils Isaksen

Fangstmann og styrmann

1840–

Isak Nils Isaksen ble født i Tromsø 1840 av finske foreldre. Han var på Ishavet i nær 50 år og deltok også på flere vitenskapelige reiser.

I 1864 var han styrmann på skonnerten «Axel Trondsen» fra tromsø, som var leid avd en svenske Spitsbergenekspedisjonen under Nordenskiölds ledelse.

I 1870 førte han skonnerten «Skjøn Valborg» av Tromsø. Isaksen eide halvparten. Skonnerten ble leid av grev Zeil og baron von Heuglin da de foretok e forskningsreise til østkysten av Edgeøya og Barentsøyene.

I 1875 førte Isachsen jakten «Prøven» som han var deleier i og som Nordenskiöld hadde leid. På denne tyren nådde de Jeniseis munning.

Isaksen var islos på flere lastebåter til Petschora.

Isaksen var også islos på Andreées ekspedisjon i 1896 og den svensk-russiske gradmålingsekspedisjonen til Spitsbergen. Han var også islos på flere dampskip som var bygget i Engalnd for fart på Jenisei.