Henrik Greve Blessing

Deltaker på Nansens Fram-ferd over Polhavet

1866–1918

Fullt navn: Henrik Greve Blessing

Henrik Greve Blessing ble født i Strømsø i 1866.

Han var med på Nansens Fram-ekspedisjon som lege og botaniker, og var ferdig utdannet samme år som ekspedisjonen dro ut. Med 12 friske menn var det lite legearbeid å gjøre om bord, så han tok seg av de syke hundene. Han var redaktør for skipets avis, og diktet viser som parodierte kompisene. Blessing ble skuffet over at han ikke ble valgt til å være med på Nansens fremstøt mot nordpolen – ironisk nok var det legen selv som led av snøblindhet. Som skipslege foretok han månedlig sjekk av alle deltakerne. De fleste gikk opp i vekt – «Fram» var utstyrt med nok mat. Underveis samlet han planter da de seilte langs Sibirkysten, og fortsatte med å samle alger i isen. Henrik Blessing fikk psykiske problemer underveis, og forsynte seg ivrig av narkotiske stoffer i medisinkassa om bord. Dette gikk ut over humøret, og han ble beryktet for sitt temperament.

Senere var han flere år i Afrika (Zululand og Natal). I 1914–16 var han lege på det flytende kokeriet «Solstreif» i Antarktis.