Henrik Bergeton Næss

Ishavsskipper og pionér i Spitsbergens gruvedrift

1868–1950

Henrik Bergeton Næss ble født 20.10.1868 i Tromsø. Han var åtte år første gang han dro til Svalbard, og som 14-åring var han blitt skytter om bord på fangstskuter. Næss ferdes på Nordishavet i tilsammen 36 år. Han reiste med jakten «Berntine» i fem år, «Grønland» i ett år og skonnerten «Andenæs» i ett år.

I 1889 reiste Næss til sjøs, seks måneder om bord på en engelsk brigantine, så to år med skonnertskipet «Chance» av Kristiansand som styrmann og seilmaker i farvannene omkring Sør-Amerika. Han kom hjem til Tromsø i 1892, men dro snart ut på Ishavet igjen. Blant annet reiste han med jaktene «Håbet», «Berntine» og «Moderen» samt galeasen «Søstrene» og D/S «Laura». Etter dette var Næss med som los til Spitsbergen med turistdamperne «Garonne» og «Stettin», og som los og tolk med sir Baden Powells yacht «Otaria» til Novaja Semlja 1896.

Senere førte Næss kutteren «Alaska», som i to år var utrustet til undersøkelse og prøvedrift av kullfeltene på Spitsbergen. Her fikk Næss med seg prøver og informasjon om kull-lagrene på Spitsbergen av Søren Zachariassen, og han dannet etterhvert et selskap i Trondheim. Dette var starten på det amerikanske anlegget ved Adventfjorden, hvor Store Norske Spitsbergen Kulkompani har drevet fram til våre dager. Næss fant verdifulle leier. I år 1900 ledet Næss en ekspedisjon med «Dependenten» for et Trondhjemsselskap, og førte senere i flere år D/S «William D. Munroe» for det amerikanske gruveselskapet. 

Han fratrådte denne stillingen i 1911 og reiste deretter som styrmann og skytter ombord på selfangeren «Samson» ved Labrador.

Titanic

Næss fortalte at «Samson» hadde vært i nærheten da Titanic sank 15.04.1912. Ifølge skipsloggen hevdet han at de hadde vært 10 nautiske mil unna, de hadde sett lysglimt men siden de var redd for å bli oppbrakt av amerikaneren pga. ulovlig fiske gjorde de ingenting. De hadde ikke radio, og fikk ikke vite om ulykken før en tid etter. Om historien er sann og de hadde visst om ulykken ville de kunne ha reddet mange liv.
Les mer: Masdalen, Kjell-Olav. Møtet mellom to titaner. I: Agderposten, onsdag 9. september 1998, s. 22. Hentet 23. mai 2022.

I 1913 gikk Henrik Næss inn i fyrvokteryrket, først som fyrassistent på Fuglehuk Fyr på vestsiden av Oslofjorden, og ble senere fyrvokter på Tennholmen og på Støtt i Nordland.

I 1928 ble han forhyret som kjentmann og islos etter den svenske leteekspedisjonen etter italieneren Umberto Nobile som forsvant med luftskipet «Italia».