Hanna Resvoll-Holmsen

Botaniker, vitenskapskvinne, fotograf, naturverner og lyriker

1873–1943

Fullt navn: Hanna Marie Resvoll-Holmsen

Hanna Marie Resvoll ble født i Vågå i Oppland i 1873. Etter sykdom i barndommen tok hun som 19-åring middelskoleeksamen. Hun fortsatte å studere og ble blant de første som skrev hovedfagsoppgave i botanikk i Norge. Hennes søster Thekla ble cand.real i botanikk allerede i 1899.

Kvinnelig pioner på Svalbard

Hanna Resvoll-Dieset (først gift med Hans Dieset) dro i 1907 til Svalbard på feltarbeid, som del av sitt hovedfagsarbeid. Det var hennes interesse for alpine planter som førte henne dit. Hun deltok da som botaniker på Fyrst Albert I av Monacos ekspedisjon, og ble dermed den første kvinnelige norske forsker på Svalbard. Ekspedisjonsleder Gunnar Isachsen hadde i utgangspunktet ikke tenkt seg botaniske undersøkelser i 1907, men lot Hanna bli med på studiekamerat Adolf Hoels anbefalinger. Hanna ble satt i land alene flere steder på Vest-Spitsbergen med utstyr, telt og proviantnok til å klare seg til hun ble hentet ut igjen.

En kvinne og to menn sitter i en steinur med apparater på fanget. Kvinnen har skjørt.
Ekspedisjon til Svalbard i 1907, finansiert av Fyrst Albert av Monaco og ledet av Kaptein Gunnar Isachsen. På bildet ser vi Hanna Resvoll-Dieset, og til høyre Adolf Hoel. Foto: Norsk Polarinstitutt

Egen ekspedisjon til Svalbard i 1908

Året etter, i 1908, dro Hanna tilbake til Svalbard igjen. Da finansierte og utstyrte hun sin egen ekspedisjon, og reiste sammen med den første norske Svalbardekspedisjon ledet av Adolf Hoel. Hun samlet inn planter og undersøkte vegetasjonsforholdene på en rekke steder. Hun fikk i løpet av sine to opphold på Svalbard undersøkt floraen nøye i de områdene hun gjorde feltarbeid, fra Klovningen i nord-vest, langs vestkysten ned til Krossfjorden og Kongsfjorden, samt Forlandet. I tillegg ble store deler av Isfjorden undersøkt. Deler av ekspedisjonen på Svalbard i 1908 ble tilbrakt med Gunnar Holmsen og Hjalmar Johansen. Året etter, i 1909 giftet Hanna seg med Gunnar Holmsen som var statsgeolog.

To menn og en kvinne sitter sammen i en lugar. Kvinnen sitter i midten og stikker armene inn under en arm hos hver av mennene.
Hjalmar Johansen, Hanna Resvoll-Dieset, og Gunnar Holmsen (som Hanna giftet seg med i 1909) om bord på ekspedisjonsfartøyet «Holmengraa» i 1908. Foto: Norsk Polarinstitutt

Fargefotografering på Svalbard

Under sine feltopphold hadde Hanna med seg fotografiapparat. Hun var den første naturforsker som brukte fargefoto som dokumentasjon. Hennes læremester var ingen ringere enn den landskjente fotografen Anders B. Wilse. Samlingen med disse bildene befinner seg på Nasjonalbiblioteket.

Svalbards flora

Basert på feltarbeidet utført på Svalbard tok Hanna i 1910 sin hovedfagseksamen som hun skrev på fransk. Hovedresultatet av Spitsbergenstudiene ble publisert i 1913 med tittelen Observations botanique, som en del av fyrst Albert av Monacos omfattende vitenskapelige verk om Svalbard. I 1927 ble den popularisert som Svalbards flora, en bok som har dannet grunnlaget for senere bøker om plantelivet på Svalbard.

Kvinne med ys lue sitter på huk i gress på fjelet ved en strand
Studier av Svalbard flora. Foto: Norsk Polarinstitutt

Fyrst Albert I

Etter ekspedisjonen med fyrst Albert I i 1907 brevvekslet Hanna med fyrsten en rekke år. I 1910 fikk hun en personlig invitasjon av fyrsten til åpningen av det oseanografiske museum i Monaco, og reiste ned som Aftenpostens utsendte. Arrangementet var overveldende og en av utstillingene var fra fyrstens ekspedisjoner til Svalbard (utstillinga står fremdeles i dag)

Svalbardtraktaten og verneområder

Hanna Resvoll-Holmsen ble en av våre første naturvernere. Hun deltok i mange fredningsaksjoner og hennes innsats skulle få betydning for Svalbardtraktatens artikkel 2: …«Det tilkommer Norge å håndheve, treffe eller fastsette passende forholdsregler til å sikre bevarelsen og – om nødvendig gjenopprettelsen av dyre- og plantelivet innen de nevnte områder og deres territoriale farvann»… 

Sammen med Adolf Hoel jobbet Hanna med å få vernet deler av Svalbard, og på bakgrunn av dette arbeidet ble det i 1932 fredet to større områder av botanisk verdi på Svalbard.

Utsmykking

I Lysgården på Framsenteret er Hanna Resvoll-Holmsen og hennes forskning på Svalbards flora tema for utsmykkinga av det ene tårnet i Glassgården. Kunstner er Anne Karin Furuset, og kunstverket er en del av Kunst i offentlige rom (KORO). 

stort kunstverk med portrett av et kvinneansikt på vegg
Portrett av Hanna Resvoll-Holmsen pryder det ene tårnet i Glassgården på Framsenteret. Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt