Guttorm Jakobsen

Ishavsskipper fra Tromsø

1911–1995

Guttorm Jakobsen kom fra den gamle ishavsslekta Jakobsen fra Balsnes. Bestefaren var Jakob Johansen, annen generasjon var Karl, Lars og Anton Jakobsen, og tredje generasjon var Halvdan, Helge, Gunnar, Guttorm og Torgils Jakobsen.

Første tur på ishavet tok Guttorm som 16-årig dekksgutt i 1927 på «Heimen», og han fikk en isdåp da skuta forliste. I 1929 var han matros på «Heimland I» på Øst-Grønland og i 1931 var han skytter og matros på nye «Heimen». Deretter tok han styrmannseksamen og dro til sjøs før krigen. Senere kom han tilbake til familierederiet Brødrene Jakobsen og var skipper der.

Guttorm Jakobsen var kaptein på «Norsel» som fraktet Maudheimekspedisjonen til Antarktis i 1949–52 under ledelse av John Giæver. Var også kaptein på «Norsel» som frakta franske og britiske ekspedisjoner til Antarktis i perioden 1955 til 1961.

Brødrene Helge, Gunnar, Guttorm og Torgils Jakobsen startet rederiet Skips a/s Nordfisk sammen.  I 1985 var pensjonisten hyret inn som islos for den norske Antarktis-ekspedisjonen. Han tilbragte 50 sesonger på Newfoundland, Vestisen, Østisen og Kvitsjøen.

Tre menn står og prater ved et skiltlignede instrument. De har på seg anorakker og ullklær og det er er vinter
Maudheimekspedisjonen, 1950–1951. Fra venstre: John Giæver, Prof. Dr. H. U. Sverdrup og Kaptein Guttorm Jakobsen. Foto: Norsk Polarinstitutt

Ellers hadde vi en fantastisk kontakt med folk på New Foundland. De hadde dårligere kår enn på finnmarkskysten, men alle var gjestfrie for det. Det gjelder over alt der det er hårdt klima, – der finner en også hjertevarme.» 

til avisa Tromsø, 5. september 1981