Gjertrud Rasch Egede

Norsk prestekone som reiste sammen med ektemannen Hans Egede som de første misjonærene til Grønland

1673–1735

Fullt navn: Gjertrud Rasch Egede

Gjertrud Rasch ble født i Kvæfjord i 1673, og hun giftet seg med Hans Poulsen Egede i 1706. Hun var 34 år gammel og han var 21 år. Hennes mann ble prest i Vågan i Lofoten, og i årene som fulgte brukte de tida til å forberede misjonsreise til Grønland. Ved hjelp av blant annet Gjertruds bror Niels Rasch som drev handelsfart og fangst, ble dette muliggjort, og med fire barn la de av gårde til Grønland i 1921.

De hadde et håp om å møte etterkommere av de norrøne bosettingene på Grønland, men fant ikke spor etter dem. I stedet startet Hans Egede misjonering blant inuittene. Forholdene var vanskelige, og et utbrudd av kopperepidemi i kolonien gjorde det ikke bedre. Gjertrud Rasch var til stor støtte for sin mann i disse årene, og hadde et stort hjerte for grønlenderne. Hun er blitt satt stor pris for sin omsorg og hjelpende hånd til grønlenderne i tida på Grønland, til tross for at Egedes ankomst ble starten på kolonialiseringa av Grønland.

Forfatter Kim Leine har skrevet en roman trilogi om kolonialismen på Grønland med Hans Poulsen Egede og Gjertrud Rasch som sentrale personer i romanen.

man som sitter på en lenestol og leser ei bok
Forfatter Kim Leine leser fra romanen «Rød mann sort mann» i et bokbad på Tromsø bibliotek. Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt.