Erling Christiansen

Feltassistent på Svalbard i 1956

1931–

Erling Christiansen ble utdannet som cand.real ved Universitetet i Oslo i 1959 og dr. philos i 1975. Han har jobbet som professor ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og hans spesialfelt er fettsyrenes betydning for helse – et tema han har skrevet en rekke fagartikler om. Han ble tidlig interessert i natur og turliv i inn- og utland, og har helt fra gymnastiden vært medlem av Norsk Ornitologisk Forening.

Sommerekspedisjon til Svalbard i 1956

Christiansen deltok på Norsk Polarinstitutts sommerekspedisjon til Svalbard 1956. Han hadde fått kontraktstilling som assistent for ornitolog Herman Lövenskiold. Ekspedisjonen ble ledet av hydrograf Kaare Lundquist, og skulle ut i feltarbeid på nordvestkysten av Spitsbergen. Lövenskiold og Christiansen var sammen med assistenten Sigurd Severinsen på feltarbeid flere steder på nord-vest kysten av Spitsbergen, bl.a Kongsfjorden, Krossfjorden, og Prins Karls Forland. I løpet av ekspedisjonen samlet Christiansen inn insekter for Zoologisk Museum i Oslo, og edderkoppmaterialet ble senere i 1967 beskrevet i tidsskriftet Astarte av Hans Tambs-Lyche.

Forfatter: Anna Rørtveit