Emanuel Tønnesen

Offiser, stuert og polfarer

1893–1972

Emanuel Tønnesen ble født i Vanse på Lista. Han tok styrmannseksamen i 1913 og offisereksamen i 1916. Da Roald Amundsen annonserte etter mannskap til «Maud»-ekspedisjonen i 1918 tok Tønnesen umiddelbart kontakt, og fikk seg hyre som altmuligmann, kokk og stuert om bord på «Maud». 

Roald Amundsen beskriver Tønnesen som dyktig og snill, men kommenterer at han snorker høylydt om natta. Tønnesen var en ivrig bridgespiller om bord, og deltok også på flere sledeturer.

I utgangspunktet var Tønnesen sammen med Peter Tessem plukket ut til å forlate ekspedisjonen for å bringe post og vitenskapelige observasjoner tilbake til sivilisasjonen, men dette ble endret på, og Paul Knutsen som dro i stedet for Tønnesen omkom sammen med Peter Tessem på vei til telegrafstasjonen Dikson, om lag 900 km unna vinterkvarteret til «Maud». På slutten av 1919, samme året som Tessem og Knutsen forlot «Maud» dro også Tønnesen, Hansen og Wisting avgårde med hundespann – i retning Nome. Det ble en dramatisk tur hvor Tønnesen flere ganger kom bort fra de to andre. I januar 1920 nådde de Nordkapp, omtrent 250 km øst fra der «Maud» lå, og Tønnesen kom seg derfra videre til Nome, Seattle og New York. Han ble værende en tid i Amerika, før han reiste hjem til Norge. Han fortsatte livet på sjøen frem til 1934 da han fikk jobb som fyrvokter på Søndre Katland fyr mellom Lindesnes og Lista. 

Tønnesen døde på Narestø i Arendal i august 1972.