Einar Sverre Pedersen

Sjefsnavigatør i SAS og pionér i norsk polar- og flyhistorie

1919–2008

Polarbasillen 

I 1925 så Einar Sverre Pedersen Roald Amundsens film om «Maud»-ekspedisjonen og ble bitt av polarbasillen. Allerede da bestemte han seg for å bli polarfarer, og startet opp med hundekjøring og ulveoppdrett. Polarbasillen festet ytterligere sitt grep da Pedersen sommeren 1938 ble deltaker i en fangstekspedisjon til Nordøst-Grønland. Roald Amundsen var hans store forbilde, og han utviklet tidlig tanker om en Roald Amundsen-skole, eller en Polarhøyskole. 

Flyutdannelse 

Høsten 1939 begynte Pedersen på Marinens Flyskole i Horten, hvor han kom i kamp da tyskerne angrep 9.april 1940. Da Sør-Norge kapitulerte, tok han seg til Nord-Norge og de norske styrkene der. I 1941 havnet han i det norske flyvåpens treningsleir «Little Norway» i Toronto, Canada, hvor han utdannet seg til flynavigatør. 

Pedersens første jobb som flynavigatør ble i RAF Ferry Command som ferget nye tomotors bombefly fra USA via Labrador, Grønland, og Island til Skottland. I 1943 ble 1450 bombefly ferget over Nord-Atlanteren. Det ble mange dramatiske fergeturer og en alvorlig flyulykke hvor flyet krasjlandet. Like før jul i 1943 ble Pedersen navigatør på den utsatte Stockholmruten mellom Skottland og Stockholm. 

Vinteren 1944 ble Pedersen overført til RNAF 330 Sqdr. i Sullom Voe på Shetland hvor han fløy de store 4-motors Sunderland flybåter på jakt etter ubåter i Nord-Atlanteren, og spesialoppdrag på norskekysten. 8.mai 1945 landet han med den britiske militærkommisjonen ved Fornebu i Oslo. 330-skvadronen ble nå overført til Sola Flyplass og fløy en slag ruteflyvning langs norskekysten og Nord-Norge til den ble nedlagt senhøsten 1945. 

Polarnavigasjon 

Under hele krigen søkte Pedersen stadig ny viten og kunnskap om navigering generelt og polarnavigering spesielt; han skaffet seg et godt nettverk innenfor navigasjon som skulle komme ham til nytte senere da han starte transpolare flyruter i polarområdene. Ved årskiftet 1945–46 fikk han i oppdrag av Det Norske Luftfartselskap (DNL) å starte kurs i navigering for piloter, og overtok flyvåpnets navigasjonskontor på Fornebu. DNL satset nå på Dakotafly og DC-4 Skymaster fra Douglasfabrikken og det ble mange besøk i USA. 

1.august 1946 ble SAS etablert og overtok DNL. Pedersen ble da ansatt i SAS og så straks på mulighetene for transarktiske flyruter. Han fikk god anledning til å drøfte sine planer med de kjente polarflyverne og -navigatørene Hjalmar Riiser-Larsen og Bernt Balchen. Disse satt nå satt i ledelsen av SAS. Det å fly og navigere i polarområdene reiste mange nye og komplekse problemer som måtte løses. Einar Pedersen bidro til at et nytt gridkart ble laget over Nordpolområdet, og et nytt gyrokompass-system ble utviklet da magnetkompass ikke kunne brukes. Sol- og astronavigasjon var fortsatt viktig å utvikle, dessuten radionavigasjon og kommunikasjon i Arktis. De forberedende flyvningene startet i 1952, og fra 1954 var de ordinære transarktiske flyrutene til SAS i gang. Roald Amundsens og Einar S. Pedersens drøm om transarktiske flyruter, var nå et faktum. 

Andre internasjonale flyselskapene fulgte snart i SAS sitt spor, og det ble hektisk flytrafikk over Nordpolen med tusenvis av passasjerer daglig. Denne store flytrafikken førte til en rivende utvikling i Alaska, og særlig i Anchorage med sin nye store flyterminal. State of Alaska hedret Einar Sverre Pedersen for hans innsats, og han ble utnevnt til æresdoktor (dr.sc.) ved University of Alaska. Da Sovjetunionen brøt sammen i 1990 var det ikke lenger mulig å fly over Russland og Sibir til Asia, noe som gjorde slutt på mye av passasjertrafikken over Nordpolen og Alaska. 

Svalbard 

Einar Pedersen og hans bror Gunnar startet i 1956 årvisse ekspedisjoner og undersøkelser på Svalbard for å bygge en internasjonal kommersiell flyplass, og et polarteknisk forskningssenter. I 1958 stiftet de selskapet Norsk Polarnavigasjon AS (NPN) i Ny-Ålesund, og la planer for en storflyplass på Brøggerhalvøya 10 km. vest for Ny-Ålesund. Men like før de godkjente arbeidene skulle starte opp, ble de stoppet av politikere, regjeringen og protester fra Sovjetunionen. Brødrene Pedersen la disse planene på is, men de hadde gjort seg kjent med den sedimentære geologien på Svalbard og fant ut at muligheter for funn av olje og gass var til stede, og dermed sikret NPN seg mange utmål for oljeleting, og fikk følge av mange kjente oljeselskaper. I 1961 startet de den første oljeboring i Svalbard (Norge). Denne virksomheten pågikk i ca. 30 år, og Einar var styreformann og aktiv med på mange ekspedisjoner. I 1974 ervervet NPN to potensielle oljeblokker i Ptudhoe Bay i Alaska og stiftet selskapet Geopol Inc, Anchorage. 

I 1963 gjennomførte ekteparet Ingrid Pedersen og Einar Sverre Pedersen den første transarktiske flyvning fra Alaska via Nordpolen og Svalbard til Norge med et enmotors småfly av type Cessna. Ingrid var pilot og Einar var navigatør. Dette var en stor bragd.  

Behovet for intern transport på Svalbard var meget stort. Einar stiftet derfor flyselskapet Svalbardfly AS, og startet opp med frakt- og charterflyvninger på Svalbard med sin kone Ingrid som sjefspilot. I en tiårsperiode fløy de oppdrag for bedrifter og for forskningsinstitusjoner i hele Svalbardområdet, samt i Framstredet og på Nordøst-Grønland. Ingrid ble kjent som Svalbards fremste «bushpilot», og få kjente landet og arktisk flyvning bedre enn henne. Da Einar ble pensjonist flyttet han med familien tilbake til Anchorage i Alaska hvor de hadde bodd under utviklingen av Norpolruten til SAS. Men både han og Ingrid fortsatte med å fly i Arktis og ble lommekjent over alt i Alaska, Nordvest-Canada og Grønland. Sammen med noen venner fløy Einar Sverre Pedersen også over Sydpolen og det antarktiske kontinentet med et småfly. 

Einar hadde alltid Roald Amundsen i tankene, og i 1970 tok han initiativet til å få reist flere byster av Amundsen: i Ny-Ålesund, Nome i Alaska, Hobart i Tasmania, Gjøahavn i Nordvest-Canada, ved Flymuseet i Bodø og ved Polarmuseet i Tromsø. 

Einar Sverre Pedersen døde i Anchorage, Alaska, 89 år gammel.