Colin Archer

Skipskonstruktør og båtbygger, bygde polarskuta «Fram»

1832–1921

Colin Archer ble født i Larvik, og i relativt voksen alder kom han involvert i konstruksjon av båter. Han leste seg opp i faget, og studerte tegninger av skip og båter, samt satte seg inn i teorier om skipskonstruksjon. I 1862 etablerte han seg der som konstruktør og båtbygger. Archer utga i 1878 et grunnleggende verk om bølgedannelse. Gjennom sin «bølgeformteori» konstruerte Archer skrogene på båtene med linjer som gjorde de nye båtene mer lettdrevne og raskere. Archer ble i årenes løp landskjent for sine forbedrede typer av norske losbåter, redningsskøyter, fiskefartøyer og lystfartøyer, og var blant annet medstifter av Norsk selskab til skibbrudnes redning (NSSR) som i dag er kjent som Redningsselskapet.  

Polarskuta «Fram»

Som konstruktør og bygger av polarskuta «Fram» (1892) er hans navn knyttet til Fridtjof Nansens nordpolekspedisjon 1893–96 og til Otto Sverdrups og Roald Amundsens polarferder. For å unngå at skipet skulle bli skrudd ned av isen ved innfrysing hadde Fridtjof Nansen en idé om å bygge et skip som ikke ble knust, med presset opp av isen når isen festet sitt tak rundt skipet. Sammen med Colin Archer konstruerte de et spesialbygd skip som var avrundet i formen og dermed unngikk nedskruing. «Fram» ble rigget som en tremastet skonnert med en damphjelpemaskin på 220 hestekrefter.

Mann står ved baugen av et skip i tørrdokk
Baugen på «Fram». Foto: Norsk Polarinstitutt