Caroline Mikkelsen

Første kvinne i Antarktis

1906–1998

Caroline Mikkelsen ble født 20. november 1906 i Danmark. Hun giftet seg med den norske hvalfangstkapteinen Klarius Mikkelsen, og flyttet til Norge. Vinteren 1934-35 ble hun med sin mann sørover til Antarktis med tankskipet M/S «Thorshavn».

Formålet med seilasen var utforskninga av Antarktis som ble foretatt av hvalfangstreder Lars Christensen fra Sandefjord. Over flere år hadde Christensen bekostet ekspedisjoner med hvalfangstskip og tankskip som kartla kystområdene i Antarktis, og som seilte langs isbremmen av Antarktis for å finne nye farvann med forekomster av hval. 

Landstigning i Antarktis

I februar 1935 møtte «Thorshavn» skipet «Solglimt» for etterforsyninger. De to skipene seilte i følge gjennom pakkisen, og inn i roligere åpent farvann hvor de fikk overført last. Etterpå førte Klarius Mikkelsen «Thorshavn» sørvestover langs kysten av Antarktis, og fikk foretatt noen reparasjoner av skipet i smult farvann. 20. februar oppdaget de bart land. Dermed tok sju av mannskapet, samt Caroline Mikkelsen seg i land i en livbåt. De fant en smal vik hvor det var mulig å gå i land, nær en fjellkjede som de ga navnet Vestfoldfjellene. I Klarius Mikkelsens dagbok beskrives området med bratte åser og åsrygger uten vegetasjon. En pingvinkoloni med adeliépingviner som var midt i myteperioden befant seg der. Kolonien var dekket med guano. 

Landstigningspartiet tok seg til en høyde omtrent 50-60 meter over havet hvor de bygde en varde og heiste det norske flagget. Caroline Mikkelsen fikk æren av å heise flagget. Klarius Mikkelsen holdt en kort tale om Norges utforskning av Antarktis, og erklærte at området skulle hete Ingrid Christensen Land (Et fjell i området ble senere oppkalt etter Caroline Mikkelsen). Så hadde de et lite festmåltid med kaffe og smørbrød før de fotograferte og samlet inn noen steinprøver fra området. Det ble lagt igjen et lite depot med proviant. Ekspedisjonen hadde vært i land i underkant av tre timer da de la fra land med livbåten i retning skipet. 

Seks menn og en kvinne står i en steinur og heiser et norskt flagg
Caroline Mikkelsen heiser det norske flagget ved varden på Ingrid Christensen Land. Hennes mann Klarius Mikkelsen holder tale. Foto: Norsk Polarinstitutt

Ikke fastlandet men Tryne-øyene

Den gang antok Klarius Mikkelsen at de hadde vært i land på selve kontinentet, men senere viste det seg at de nok har vært i land på Tryne-øyene nær den australske forskningsstasjonen Davis. Det har opp gjennom årene vært flere forsøk på å finne den eksakte lokaliteten for landingsplassen, blant annet har Diane Patterson, som var stasjonsleder på Mawson Station i en periode, jaktet på den nøyaktige lokaliteten og varden med depotet for Mikkelsens ilandstigning. 

Fire kvinner i land

To år etter at Caroline Mikkelsen gikk i land i Antarktis (i 1937) gikk fire norske kvinner i land på fastlandet i området Scullin Monolith. Den ene var Ingrid Christensen, kona til hvalfangstreder Lars. Ingrid Christensen anses i dag for å være den første kvinnen som gikk i land på Antarktis’ fastland. 

Carolines opplevelse

I 1995 uttalte Caroline Mikkelsen seg til Aftenposten om reisen sin til Antarktis. Hennes mann Klarius Mikkelsen døde i 1941, og Caroline giftet seg i 1944 med Johan Mandel fra Tønsberg. Av hensyn til ektemann nummer to hadde ikke Caroline villet snakke om Antarktis før nå:

«Foruten min mann og jeg var syv av besetningsmedlemmene med. «Thorshavn» kunne ikke brukes til akkurat det oppdraget. Vi satte seil på en av livbåtene. Den bragte oss trygt både frem og tilbake. Store flokker med pingviner var mottakelseskomité, og det var høytydelig nok!… 

For meg ble det ekstra høytidelig. Foruten at jeg var den første kvinne på de kanter av verden, fikk jeg det ærefulle oppdraget å heise det norske flagget i et dalsøkk mellom to åsrabber…

Litt stolt her jeg vel også lov til å være over at både Mt. Caroline Mikkelsen og Ingrid Christensen Coast og Vestfold Hills figurerer på de ferske australske kartene som foreligger» (Tønsberg blad 01.11.95)