Bjørn Helland-Hansen

Oseanograf og initiativtaker til Det geofysiske institutt i Bergen

1877–1957

Professor i oseanografi ved Bergens Museum (1914–46). Helland-Hansen deltok som assistent på Kristian Birkelands nordlysekspedisjon til Finnmark i 1897, hvor han forfrøs fingrene og måtte amputere flere fingertupper. Han ga derfor opp medisinerstudiet og drømmen om å bli kirurg, og begynte å studere fysisk oseanografi i København.

Helland-Hansen hadde et nært samarbeid med Fridtjof Nansen og sammen gav de ut en viktig monografi over Norskehavets hydrografi i 1909, The Norwegian sea. Helland-Hansen hadde også et nært samarbeid med Roald Amundsen, blant annet med ansvar for det vitenskapelige programmet for utforskninga av Polhavet.

Fra opprettelsen i 1917 var Helland-Hansen styrer av Det geofysiske institutt, og 1930–55 formann i styret for Chr. Michelsens Institutt. Han var også aktiv i Fedrelandslaget. Helland-Hansen hadde gjennom sitt virke en meget sentral plass i utviklingen av den norske geofysikken i mellomkrigstida, og regnes internasjonalt i dag som en av grunnleggerne av fagdisiplinen fysisk oseanografi.

Den 13. mai satt han således og lyttet til fuglesangen, og nød synet av de lyse linde, da hans hjerte plutselig hørte op å slå. Da blev vi alle med ett fattigere…

Fra Helland-Hansens minnetale over Fridtjof Nansen i Det norske videnskaps-akademi 10. oktober 1930.