Bernhard Pedersen

Islos, skipper og pionér i Spitsbergens gruvedrift

1838–1920

Fullt navn: Bertinius (Bernhard) Pedersen. Også kalt «Grønlands-Pedersen»

Bertinius Pedersen var fra Tromsø og deltok på Sir Martin Conways Spitsbergenekspedisjon som islos i 1896.

I april 1901 oppsøkte Pedersen skipsreder I. M. Hamre i Bergen for å få økonomisk støtte til en ekspedisjon for å okkupere kullførende områderhan kjente til på Spitsbergen. Hamre fattet interesse for saken og tok initiativ til dannelsen av interessentselskapet A/S Bergen-Spitsbergen Kulgrubekompani. Selskapet ble stiftet 13. mai 1901 med en kapital på 4.000,– som skulle brukes til å finansiere ekspedisjonen til Spitsbergen.

Ekspedisjonen som talte syv deltagere med Bernhard Pedersen som leder, forlot Tromsø i slutten av juni 101 med kutteren «Colibri». 14 dager etter avreise var ekspedisjonen fremme i Adventfjorden hvor den første okkupasjonen ble foretatt på nordøstsiden av fjorden. Fra Adventfjorden dro ekspedisjonen til Kongsfjorden. På sørsiden av fjorden ble det funnet betydelige kullforekomster som delvis lå helt oppe i dagen. Ekspedisjonen okkuperte et område ved å inngjerde det med jerntråd og sette opp okkupasjonsmerke, samt et lite hus hvor vertktøy og sprengstoff ble lagt igjen.