Bernhard Nordahl

Ekspedisjonsdeltaker på Fram-ekspedisjonen 1893–96

1862–1922

Bernhard Nordahl ble født i Kristiania i 1862. Bare fjorten år gammel gikk han inn i marinen og senere jobbet han med elektriske lyssystemer, som den gang var en forholdsvis ny oppfinnelse. Nordahl ble ved en tilfeldighet en av mannskapet om bord på Fram-ekspedisjonen i årene 1893–96, som var ledet av Fridtjof Nansen. Nordahl hadde ansvar for dynamoen og elektriske installasjoner om bord på «Fram». I tillegg hjalp han til med meteorologiske observasjoner.