Axel Heiberg

Forretningsmann og mesén

1848–1932

Axel Heiberg ble født i Oslo i 1848. Han var visekonsul i Shanghai i årene 1871–73, før han bosatte seg i Norge og ble medeier i forskjellige industrielle bedrifter.

Heiberg ble først kjent for den støtte han gav norsk sportsliv, han var sjøl aktiv idrettsmann. Seinere tok han på seg store oppgaver til fremme av norsk vitenskap, kunst og åndsliv.

Med store beløp var han med på å støtte Nansens polarekspedisjon med «Fram» 1893–96, og sammen med Thomas Fearnley og Ellef Ringnes var han korresponderende reder. Otto Sverdrups polarekspedisjon (1898-1902) ble utrustet av Heiberg og Amund og Ellef Ringnes. Og han sponset Amundsens sørpolekspedisjon.

I 1896 tok han initiativ til grunnleggelsen av Fridtjof Nansens fond til vitenskapens fremme og var medlem av styret fra 1899. Til Nationaltheatret skjenket han i 1899 statuene av Ibsen og Bjørnson, og ytte bidrag til mange kunstneriske formål. Etter Heibergs initiativ ble Det Norske Skogselskap stiftet i 1898, og han støttet virksomheten med store beløp og skaffet den betydelige offentlige og private midler. Han er gravlagt i Æreslunden på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

…gjennomstrømmes af en Glæde og Fryd, saa stor som jeg neppe før har følt.

Axel Heiberg skriver til Fridtjof Nansen i august 1896. Han gleder seg over Nansens hjemkomst fra Polhavet.

Litteratur: