August Petermann

Tysk geograf, kartograf og polarteoretiker

1822–1878

Fullt navn: Augustus Heinrich Petermann

August Petermann ble født i Bleicherode, Nordhausen i midt-Tyskland. I en alder av sytten år begynte han utdannelsen til geograf ved den geografiske skolen i Potsdam. I 1845 dro han til Edinburgh for å bidra til oversettelsen av Heinrich Berghaus’ Physikalischer Atlas til engelsk. I 1847 dro Petermann til London, og publiserte her en rekke anerkjente geografiske verk. 

Hjem til Tyskland 

I 1854 ble Petermann utpekt til direktør ved det geografiske instituttet til firmaet Justus Perthes i den tyske byen Gotha. Her grunnla han det anerkjente geografiske tidsskriftet Petermanns Mittellungen i 1855, og var redaktør for en rekke utgaver av det kjente atlasverket Stielers Handatlas

Petermanns teorier 

Petermann inspirerte en rekke polare ekspedisjoner i sin samtid, særlig fra landene Tyskland og Østerrike-Ungarn. Han mente blant annet at det var fullt mulig å seile tvers over Nordpolen, og at det ville være et åpent hav der. Petermann var sikker på at en havstrøm fra Japan – Kuro Siwo – fløt gjennom Beringstredet og møtte Golfstrømmen på polpunktet. Den ville så flyte til overflaten, og kunne teoretisk være kilde til både et rikt dyreliv, og bidra til å varme opp et polart havområde som omringet et hittil ukjent arktisk kontinent. 

En rekke ekspedisjoner forsøkte å nå Petermanns åpne polhav, men støtte på iskanten eller frøs fast i sine forsøk på å seile nordover. 

August Petermann var plaget med depresjoner og tok sitt eget liv i Gotha, i 1878.  

Kart publisert av August Petermann i 1872 som viser en dekonstruksjon av Kong Karls Land. Her er observasjonene av Elling Carlsen, og Dunér og Nordenskiöld utelatt fra Heuglins observasjon i 1870.