Arthur Oxaas

Ishavsfarer, fangstmann og overvintrer

1888–1974

Fullt navn: Arthur Harder Lorange Oxaas

Arthur Harder Lorange Oxaas ble født 7. mars 1888. Som 14-åring dro han for første gang på Ishavet; sluppen «Isbjørn» tok ham til Østerisen i 1902. Det ble til sammen sju turer på Ishavet, før han slo seg ned som fangstmann på Svalbard. Oxaas giftet seg i 1936, og i seks år var kona Anna Oxaas også med på overvintring, inntil de ble evakuert i 1941 på grunn av krigen. Oxaas hadde sin første overvintring med Petter Trondsen på Halvmåneøya i Storfjorden i 1905. 

Oxaas rodde i 1910 sammen med Ole Hogstad fra Green Harbour til Nordkapp, det vil si  280 mil, for å begrave medlemmene av den forulykkede Johan Sivertsen-ekspedisjonen. Karene lå døde i huset i over ett år. Oxaas og Hogstad fikk ingen erstatning fra staten for dette. 

Totalt hadde Oxaas 29 overvintringer i årene 1902–1947 

Arthur Oxaas døde 23. januar 1974 og ligger begravet på Tromsø gravlund. 

Det va fangstlive som va det forgjætta måle vårt. Kom vi oss bare på Ishavet eller opp te Svalbard, så va vi som konga når vi kom ner igjen. Da va vi rektige fangstfolk å se tel.

Arthur Oxaas 

Mange fangstmenn syntes kosten ble mer variert når kvinnene sto for matstellet:  

Kvinne i hvitt forkle står ved en komfyr. Bildet har påskrevet tekst: Min kone har bagt og strævet til Jul. En kvinne jør mer for att det skal være fest og høitid.
Arthur Oxaas’ dagbok, 23/12-1937.