Anton Jakobsen

Banksjef, ishavsreder, stortingsmann, ordfører, formann for Arktisk Forening og medlem av Norges Svalbard- og Ishavsråd (NSIR)

1874–1983

Fullt navn: Anton Karl Hagbart Jakobsen

Anton var sønn av Jakob Johansen og Anne martha Adriansdatter Johansen. Født 13. desember 1874  på gården Ramfjordnes i Tromsøysund.

Han ble uteksaminert fra Tromsø lærerskole i 1894 og arbeidet som lærer og kirkesanger i Tromsøysund frem til 1917. Fra 1917 var han administrerende direktør i Tromsøysundets Sparebank . Jakobsen var også ishavsreder. I perioden 1925–27 var han stortingsmann (V).

Anton Jakobsen var formann i plankomiteen g senere i foreningen Kirkebygg og er på bakgrunn av sin store innsats blitt omtalt som «Ishavskatedralens far» og «kirkebyggeren». Var også sentral i arbeidet med å få bygd Tromsøbrua på 1959-tallet. 

Anton var ordfører for Venstre i Tromsøysund og stortingsrepresentant for Venstre i Troms.

På sin 75-års-dag i 1949 mottok han ridderkorset av St.Olav.

«Banksjef Jakobsen er nordnorsk bankvesens Grand Old Man og få kjenner landsdelens næringsliv så godt som han»

Kontorsjef Olaf Grønnaas Nord-Norge : næringsliv og økonomi : 6 foredrag fra Studieselskapets årsmøte 1953

Alt det vi gjorde, gjorde vi i fellesskap. Min oppgave var å legge grunnlaget for et samarbeid mellom folk. Så løftet vi i flokk. For det er jo nettopp samarbeidet vi må bygge lokalsamfunnet på, landet også og ikke minst verdenssamfunnet».

Hundreårsjubilant Anton Jakobsen til Ivan Kristoffersen