Anton Amundsen

Førstemaskinist på «Fram»-ekspedisjonen 1893–1896

1853–1909

Anton Amundsen ble født i Horten. Han tok teknisk eksamen i 1884 og maskinisteksamen kort tid etter. Han tilbragte 25 år i marinen før han fikk hyre som førstemaskinist om bord på skipet «Fram» i 1893 og deltok på Fridtjof Nansens ekspedisjon med «Fram» over Polhavet i 1893–1896. Amundsen ønsket å komme vekk fra dagliglivet og søkte frihet i isødet. Om bord på Fram søkte han ofte sitt eget selskap, og gikk for å være en tenker med sterke meninger. I løpet av ekspedisjonen skrev Anton Amundsen dagbok fra ferden som sterkt kritiserer Nansens lederegenskaper. Nansen på sin side ga ros for Amundsens maskinistkunnskaper og for de vitenskapelige instrumenter han konstruerte i løpet av ferden.

Den første Fram-ekspedisjonen 1893–1896. Gruppebilde av mennene på fartøyet «Fram». Bildet er trolig tatt i Kristiania etter hjemkomsten. Bak fra venstre: Mogstad, Scott-Hansen, Juell, Nansen, Hendriksen, Bentsen. Foran fra venstre: Jacobsen, Nordahl, Johansen, Sverdrup, Amundsen, Blessing og Pettersen. Foto: Norsk Polarinstitutt