Anders Rassa

Svensk skiløper og polfarer

1844–1916

Fullt navn: Anders Pavvasson Rassa

Engasjert til ekspedisjon

I 1883 dro polfareren Adolf Erik Nordensköld til Grønland for å undersøke innlandsisen på det som er blitt hetende: «Den andre Dicksonske ekspedisjonen til Grønland» (etter Oskar Dickson som finansierte ekspedisjonen). Med seg på turen hadde han engasjert samene Pava Lars Tuorda og Anders Rassa. De to reiste til Gøteborg via Kristiania hvor de møtte den norske forfatter og sameforsker professor Jens Andreas Friis, som gjorde stort inntrykk på det to besøkende samene da Friis snakket samisk. Ferden gikk så videre til Gøteborg hvor Rassa og Tuorda gikk ombord i den isforsterkede skuta «Sofia» hvor de møtte Nordenskiöld og de øvrige ekspedisjonsmedlemmene før seilasen til Grønland.

Overfart til Grønland

Fra Gøteborg gikk seilasen via Island, dog ikke uten dårlig vær, noe Rassa og Tuorda slet med. I utgangspunktet skulle både de ta sin tørn ombord som sjømenn, men det protesterte de på, og ble oppført som jegere i sjømannsboka da de mønstret ombord. På Island fikk de landhyre i en uke, hvor de fikk med seg mest mulig av by, handel, og kirkeseremoni.

Grønlandsisen

«Sofia» ankom Aulaitsvik på Grønlands vestkyst i månedsskiftet juni-juli 1883, etter å ha satt i land et landparti ledet av professor Nathorst på Diskoøya. Hovedekspedisjonen på elleve deltakere ledet av Nordenskiöld hadde som formål å undersøke de sentrale områdene på Grønland var isfrie eller ikke. Nordenskiöld mente at det ikke var umulig å finne isfritt land all den tid klimaet var så tørt i innlandet. I tillegg skulle ekspedisjonen undersøke hvordan innlandsisen påvirket landskapet.

Det ble et svare strev med å komme seg opp på isbremmen med alt utstyret, og det ble diskutert hvordan de skulle ta seg frem over iskappen som var gjennomboret av bresprekker. Nordenskiöld ville rett frem, men det ble et umåtelig slit ned og opp av bresprekkene, så de måtte i stedet ta seg frem langs bresprekken på kryss og tvers i stedet for i en rett linje. Dette gikk fortere, og Tuorda evnet å holde kursen til tross for kryssinga frem og tilbake, noe han fikk stor anerkjennelse for av Nordenskiöld som lot Tuorda bli veiviser og fører.

Slit og vanskelig føre

850 kg utstyr fordelt på seks sleder, det er hva de dro på. Solen stekte og de ble både solbrente og noen ble plaget med snev av snøblindhet. I tillegg lå det vanndammer under et tynt lag av snø, umulig å se, men våt ble de når de trødde igjennom. Det var et slit, og til slutt innså Nordenskiöld at de ikke kom seg videre med all oppakninga. En siste sjanse var å sende de to samene videre alene, de to som var så dyktige å gå på ski og ta seg fram i ukjent terreng. Den 22. juli forlot Rassa og Tuorda de andre, og hadde med proviant, to kompass, et barometer og et lommeur.

Oppdraget de fikk ble nedskrevet:

Order for Lars och Anders under deras skidfärd på inlandsisen. Lars och Anders går med skidor öster ut, dock så, att de, om de så anse skäligt, få förändra kursen något mot norr eller söder. Vid slutten av hvar tredje mil upptecknas barometer och dens kurs, som tagits. Bortvaron beräknas till fyra dagar, men vi invänta de här i sex. Efter denna tid, eller lördagen den 28 juli på morgonen, måste vi vända. I så fall qvarlemnas här på en kälke proviant, sprit, madrasser, söfsaker samt hö. Lars varnas att vara för djerf. Om land nås, takes af blommor och gräs, i hast vad som kan fås, ett eller par stund af hvarje blomma eller gräs.

Innlandsisen den 21. juli 1883, A.E. Nordenskiöld
Syv personer utenfor et telt i snøen. De har ski på bena. To har samedrakt
Anders Rassas og Pava Lars Nilsson Tuorda avreise den 22 juli. Foto: Otto Kjellström, Uppsala universitetsbibliotek, Sverige.

Rassa og Tuorda la i vei 230 kilometer innover innlandsisen, hvorpå de snudde. På 57 timer, med kun en kort rast på to timer under en snøstorm, gikk de 460 kilometer. De så ingen grønne daler på sin ferd. Derimot måtte de grave seg ned i snøen under den heftige stormen som plutselig overmannet dem, noe som berget livet deres. De returnerte, og kom seg vel tilbake igjen til leiren hvor Nordenskiöld og de andre ventet. Rassa og Tuorda kunne melde at de hadde vært på 68,32 breddegrad og 42,51 lengdegrad, som er nokså midt inne på Grønlands innlandsis, hvor de befant seg 1947 m.o.h. – en sensasjonell bragd!

Hjemreise og stor mottakelse

Hjemreisen var udramatisk, og 27. september klappet «Sofia» til kai i Gøteborg, og ble møtt av en stor folkemasse som hyllet polarheltene ombord. Det ble festbankett for alle deltakerne med prominente gjester, med fremføringa av festtaler og med fyrverkeri som punktum på det hele. De ble så invitert på visitt hos Kong Oscar II, og besøkte Drottningholm og fikk kongen til bords, noe Tuorda fortalte om i et intervju i en avis. I riksmedia ble også Rassa og Tuordas skiprestasjoner trukket frem, og på reisen videre nordover ble de to hyllet i byene de reiste gjennom. De var blitt polarhelter.

Nordenskiöldsløpet

Likevel skulle distansen Rassa og Tuorda hadde tilbakelagt på ski bli trukket i tvil. Det var umulig å tilbakelegge så lang avstand på så kort tid, mente mange svensker som på den tiden hadde liten kjennskap til skigåing. Dette var kun noe samene befattet seg med. Nordenskiöld funderte på hvordan han skulle overbevise det svenske folket om at Rassa og Tuorda hadde gått så langt på ski på så kort tid. Nordenskiölds ry var i fare. De to samene fikk ved høymessen i Jokkmokks gamle kirke overrakt på oppdrag fra Kong Oscars hver sin sølvmedalje for sin innsats på ekspedisjonen. I tillegg fikk Nordenskiöld også arrangert et skiløp i Jokkmokksområdet, hvor Rassa og Tuorda måtte delta. Atten skiløpere deltok den 3. april 1884 i det som skulle bli svensk idrettshistories hardeste og mest krevende skiløp. Dette ble starten på den moderne skisporten i Sverige. Løpet fikk senere navnet Nordenskiöldsløpet. Pava Lars Tuorda vant løpet på 220 km, med tiden 21 timer og 22 minutter, mens Anders Rassa ikke kunne delta på grunn av sykdom.

Giftemål

Anders Rassa bosatte seg i en periode ved Nautijaursjøen og bodde der en stund med Tuorda som nabo. Rassa giftet seg i 1901 med Magga Persdotter Silpak. Hun var 20 år yngre enn Rassa som da var 57 år gammel. De to levde et strevsomt liv med fiske, og de hadde noen reinsdyr samt en ku, men nøden var til tider stor. Rassa døde i 1916 da han var på tur tilbake fra Sitojaur med en tung bør av reinkjøtt, Han var da 70 år og ble funnet ihjelfrosset ved Korvomyren, bare seks kilometer fra hjemplassen sin.