Anders Jahre

Jurist og hvalfangstreder

1891–1982

Fullt navn: Anders August Jahre

Anders Jahre ble født i Sandar i 1891, og vokste opp til å bli norsk skips- og hvalfangstreder. Han ble ferdig utdannet cand.jur. 1914, og var ansatt som overrettssakfører i Sandefjord i årene 1916–28. Jahre begynte allerede i 1918 å interessere seg for hvalfangst, og gikk i spissen for fangstens utvikling i pelagisk retning (dvs. med flytende kokerier). Han var den første til å bygge store kokerier med rasjonalisert drift. I 1928 grunnla han rederiet Anders Jahre, og i årene 1929–30 stiftet han seks hvalfangstselskaper. Jahre var også foregangsmann når det gjaldt foredling av kval- og spermolje.

I 1930-årene startet han oljeraffineriet Sandar fabrikker og Jahres kjemiske fabrikker. Disse ble i 1963 sammensluttet til Jahres Fabrikker A/S (overtatt av Norsk Hydro 1988).

Jahre var i en årrekke styreformann for Aksjeselskapet Kosmos, i tillegg til flere skipsaksjeselskaper. Han opprettet i 1953 Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme, og i 1966 Anders Jahres humanitære stiftelse. Han ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1961, og ved Lunds universitet 1963.

Jahre ble populær i hjembyen Sandefjord, der han bl.a. stod bak hotell, nytt rådhus og museum. Det står en statue av han foran det nye rådhuset. Han ble også kommandør av St. Olavs orden.

Etter Jahres død var det i lang tid strid om rederens utenlandsformue, som Jahre selv hele tiden hadde benektet eksistensen av. Det kom frem opplysninger som tydet på at tidligere medarbeidere av Jahre hadde deltatt i å skjule formuen. Den norske stat reiste i 1984 et skattekrav mot Jahre-boet, etter en lang prosess vant staten delvis fram med krava.