Amund Helland

Geologiprofessor og politiker

1846–1918

Fullt navn: Amund Theodor Helland

Helland ble født i Bergen. Han fikk toppkarakterer og ble amanuensis alt i 1867. Helland har blitt kalt en enfant terrible i norsk vitenskapelig debatt.

I 1885 ble han utnevnt til professor i bergbyggingslære og geologi. Helland var radikal og møtte stor motstand i det konservative professorkollegiet på universitetet. Etter en hard todagers debatt i Stortinget i mai 1885 ble det til slutt flertall for et professorat til Helland.

I sine tidlige år hadde han en forkjærlighet for istiden og den virkning istidens breer hadde på Norges overflate. Han lanserte nye teorier som møtte motstand; ettertida har gitt Helland rett. Han gjorde flere studie- og forskningsreiser, til bl.a Grønland og til Island. Helland gjorde et pionerarbeid alt i 1875 som bragte ny forståelse for Grønlands glasiale dynamikk, etter en studiereise til Vest-Grønland. I 1887/88 støttet Helland den unge fremadstormende Nansens plan om å gå over den grønlandske innlandsisen på ski.

Hellands forsknings- og formidlingsvirksomhet favner svært vidt. Ett ruvende monument er bokverket «Norges land og folk», som utkom fra 1885 til etter hans død. Helland var venstremann, han var bl.a. svært engasjert i arbeidet med, og diskusjonene om, ny universitetslov på starten av 1900-tallet.

Drevet som varg i veum og ringet til alle kanter, fant jeg omsider en utvei. Jeg pakket mine 5 avhandlinger i kofferten og reiste inn til professor Nordenskiöld i Stockholm.

Amund Helland