Alfred Koller

Kartleggingspioner på Svalbard, isbreforsker og ingeniør

1878–1951

Fullt navn: Alfred Koller. Også kalt «Obersten»

La grunnsteinen til kartverket på Spitsbergen.

Alfred Koller ble født 17. mai 1878, og vokste opp på Koller gård i Gran på Hadeland med tolv søsken. Han tok eksamen på Kristiania tekniske skole i 1902.

Senere jobbet han med måling av «fastpunkter» i gradnett på bakken.

I 1906 var Koller assisterende topograf på prins Albert I av Monacos ekspedisjon. Her foretok han geodetiske og topografiske målinger.

I 1908–09 jobbet han bl.a. med konduktørkart over Bergensbanen og med Bergens bykart.

I 1909–10 var han med på Gunnar Isachsens ekspedisjon.
Han forbedret den terrestrisk-fotogrammetriske målemetode; det viktigste framskrittet besto i at fotografiapparatet ble montert på teodolitten, slik at den ble en fototeodolitt. Med fototeodolitten kunne man: 

  • ta fotogrammer
  • foreta triangulering
  • foreta tachymetermåling
  • foreta bussolemåling
  • foreta nivellering

Han laget også flere apparater til hjelp for å konstruere kart. 

Helt ufarlig var det ikke å være i felt , og uventede ting kunne skje. Topograf Koller kunne fortelle at da han en fin sommerdag drev med triangulering på Alkhornet på nordsida av Isfjorden, ble han beskutt av en tysk greve som kom seilende inn fjorden med yachten sin. I kikkerten hadde greven fått øye på noe som kunne ligne en velfødd rein, og begynte å skyte på Koller. Dess mer Koller veivet og vinket, dess ivrigere skjøt greven, og han ga seg ikke før Koller sammen med assistenten tok til å rulle kampestein ned fjellsida.

Fra 1906–1936 deltok han på 19 ekspedisjoner til Svalbard, ofte sammen med Adolf Hoel og Werner Werenskiold.

Fra 1927 jobbet Alfred Koller med studier av breer i Jotunheimen, Okstindane og Frostisen. Disse undersøkelsene var i hovedsak knyttet til breenes forandringer. Koller brakte med seg den samme stereofotogrammetriske målemetode som han hadde benyttet i sitt topografiske arbeide på Svalbard.

«je sier itte mer enn je kan stå ved» «je sier itte noe som je itte har noe med»

Fra John Giævers bok «Hardbalne polarkarer», kapittel «Anonym polarforsker»