Adolf Juell

Skipsfører som var stuert på Nansens framferd over Polhavet

1860–1909

Fødd i Skåtøy ved Kragerø i 1860. Han tok styrmannseksamen i 1879 og var skipsførar alt som 22-åring. 

Skipsførar Juell blei plukka ut som proviantforvaltar og stuert på Nansens framferd (1893-96). Han mangla i utgangspunktet kokkekunnskapar men lærte seg kunsten raskt og serverte ypperleg mat av alle slag. Nansen var klar over faren for skjørbuk, og dei tok forholdsreglar ved å ta med fisk og grønsaker, tørka frukt, syltetøy, supper, mjøl, smør og korn i store mengder. Juell var eit muntrasjonsråd av dei sjeldne.

Etter heimkomsten begynte han å jobba som tollassistent i Kristiansand i 1898, frå 1903 ble han tollbetjent.

Juell døydde 48 år gammal av lungebetennelse, han hadde då fire born med Maren Juell, som fekk innvilga statspensjon.

Syv menn sitter tett rundt et bord i et lite rom. De har ullklær og skjegg/bart.
Mannskapet ved kveldsbordet om bord i «Fram». Foran fra venstre: Lars Pettersen og Anton Amundsen. Bak fra venstre: Bernhard Nordahl, Ivar Otto Irgens Mogstad, Peder Leonard Hendriksen, Adolf Juell og Bernt Bentsen. Foto: Fridtjof Nansen, Nasjonalbiblioteket
En gruppe menn poserer sittende på et båtdekk
Mannskapet på «Fram». Bak f.v.: Mogstad, Scott-Hansen, Juell, Nansen, Hendriksen, Bentsen. Foran f.v: Jacobsen, Nordahl, Johansen, Sverdrup, Amundsen, Blessing og Pettersen. Foto: Norsk Polarinstitutt