Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Olav Staxrud

1892 -

Topograf og landmåler på Spitsbergen

Olav Staxrud ble født 28.05.1892 på Brandbu, og var bror av Arve Staxrud.

Han var med som assistent på 1910-ekspedisjonen til Spitsbergen, og bedrev kartlegging av Grønfjordfjellet.

Olav var også assistent på ekspedisjoner i 1910,1911,1913 og 1914, og med ansvar for proviant-og materialforvalteri på ekspedisjoner i 1916, 1917, og 1919. Han deltok på ekspedisjoner som topograf i 1920, og i årene 1926-28 var han med som geologassistent eller topograf.

Olav overvintret på Svalbard vinteren 1913, da direktør Hiorth trengte et bevoktningmannskap til Det norske Kulkompani Ltd.

I 1930 dro Olav med som assistent på den tyske geologen Hans Frebolds ekspedisjon til Isfjorden. Perm-, trias-, jura- og krittformasjoner ble undersøkt.

Olav var også med i 1931 på den norsk-svenske ekspedisjon til Nordøstlandet med Hans W.son Ahlmann som leder. Staxrud var med som teknisk sakkyndig for utrustningen og som teknisk leder for en planlagt sledeferd, kalt Quest. Sledeferden ble foretatt i tidsrommet 2.-19. juli med en strekning på 350 km. Med på sledeturen hadde de med senger som Olav hadde laget.

På kartet:

Olavsvarden (78°-14°) en varde 522 m.o.h. nær toppen av Grønfjordfjellet, av G. Isachsen

Litteratur:
Svalbard-forskerne Arve og Olav Staxrud, Brandbu'stikka nr. 11, 1.kv. 1988