Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Per Savio (Personbilde)
NP's bildearkiv

Per Savio

1877 - 1905

Oppdager og hundekjører. Deltok på Borchgrevinks British Antarctic Expedition 1898-1900. Hadde lengst sør-rekorden fram til 1902, far til kunstneren John Savio.

 

Per John Johansen Savio ble født i Sør-Varanger 16.10.1877. Han var 21 år gammel da han ble med fartøyet ”Southern Cross” til Antarktis i 1898.

British Antarctic Expedition 1898-1900
I 1898 la det britiske skipet "Southern Cross" avgårde med kursen mot sør. Målet var Antarktis. Ekspedisjonen seilte under engelsk flagg, men besto i hovedsak av et norsk mannskap, og var ledet av Carsten Borchgrevink. To samer fra Sør-Varanger var også blant ekspedisjonsmedlemmene. Per Savio og Ole Must hadde ansvaret for hundene. Ferden til Antarktis gikk smertefritt, og ved en tilfeldighet skulle det bli de to samene som først fikk tilbringe natta på det antarktiske kontinent. En dag de var ute med hundene på iskanten (shelfen), blåste det opp til storm, og skipet ble nødt til å legge ut mot åpent hav for å ri av stormen. Savio og Must ble værende igjen på land sammen med hundene, til skipet kunne returnere for å plukke de opp dagen etter. I sin beretning roser Borchgrevink de to samene. De passet hundene og seletøyet, og de var utmerkede jegere. De sydde skaller og skinntøy, og "...mer trofaste og hengivne ledsagere enn de to tror jeg ikke noen sjef kunne ønske seg...".

Ved en anledning var det at flere ekspedisjonsmedlemmer havnet mellom noen isfjell, og de prøvde å ta seg opp et isfjell med en helning på 60. Det var vanskelig å finne fotfeste på isfjellet som skrådde rett ut i havet. Per Savio klarte på et utrolig vis å ta seg opp en isklippe, og brukte så et tau for å hjelpe opp de andre. Borchgrevinks ekspedisjon overvintret på Kapp Adare i to ferdighus de hadde med seg, og var den første overvintringsekspedisjon på det Antarktiske kontinent. 

 

Lengst sør

Målet med ekspedisjonen var å finne den magnetiske sørpol, og om mulig gjøre et fremstøt mot selve polpunktet. Ekspedisjonen foretok en sledetur til 78° 50' S, hvor Carsten Borchgrevink, William Colbeck og Per Savio kartla området innover isbarrieren,og nådde det sørligste punktet til da nådd av mennesker. Rekorden sto frem til Robert Falcon Scott og Ernest Shackleton tok seg fram til 82° 17′ S i 1902. Deltakerne samlet verdifulle vitenskapelige data, og foretok de første magnetiske observasjoner på fastlandet. De gjenoppdaget Hvalbukta, som skulle bli utgangspunktet for Roald Amundsens ekspedisjon 11 år senere. «Southern Cross» -ekspedisjonen kom tilbake til Norge i år 1900,

Etter Antarktis
Per Savio vendte tilbake til Norge som en helt, og giftet seg med sin store kjærlighet Ellen Josefsdatter Strimp, selv om Ellens far var i mot det. Per og Ellen fikk tre barn. Bare en vokste opp – John Andreas Persen Savio, som skulle bli en av de største samiske kunstnerne. Ekteparet fikk kort tid sammen, bare 4 år etter at de hadde giftet seg døde Ellen av tuberkolose. Da Per Savio to dager senere var på tur hjemover i båt etter å ha hentet konas kiste i Vadsø, kullseilte han og druknet på havet.

Anbefalt litteratur:
Kristian Nissen (1963). Samer i Polarforskningen, i Sameliv: Samisk Selskaps Årbok 1961-63
Ørnulv Vorren (1976). Samer med på polar-ekspedisjoner, i Ottar nr 88
Carsten Borchgrevink (1905). Nærmest sydpolen: aaret 1900