Olav Staxrud

Topograf og landmåler på Svalbard

1892–1960

Olav Staxrud ble født 28.05.1892 på Brandbu, og var bror av Arve Staxrud.

Han var med som assistent på den norske Svalbardekspedisjonen i 1910 til Spitsbergen, og kartla Grønfjordfjellet. 

Staxrud var også assistent på tilsvarende ekspedisjoner til Svalbard i 1911, 1913 og 1914. Senere hadde han ansvar for proviant-og materialforvaltninga på ekspedisjoner i 1916, 1917, og 1919. I 1920 deltok han som topograf på den norske Svalbardekspedisjonen, og i årene 1926-28 var han med som geologassistent eller topograf. 

Olav Staxrud overvintret på Svalbard vinteren 1913, da direktør Hiorth trengte et bevoktningmannskap til Det norske Kulkompani Ltd. 

I 1930 dro Olav med som assistent på den tyske geologen Hans Frebolds ekspedisjon til Isfjorden. Perm-, trias-, jura- og krittformasjoner ble undersøkt. 

Olav var også med i 1931 på den norsk-svenske ekspedisjon til Nordøstlandet med Hans W.son Ahlmann som leder. Staxrud var med som teknisk sakkyndig for utrustninga og som teknisk leder for en planlagt sledeferd, kalt Quest. Sledeferden ble foretatt i tidsrommet 2.–19. juli med en strekning på 350 km. Med på sledeturen hadde de med senger som Olav hadde laget.