Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Carl Anton Larsen

1860 - 1927

Norsk hvalfanger og sørhavsfarer. Ble sendt sørover til de vest-antarktiske øygrupper for å finne og utnytte nye fangstfelter for sel og retthval. Oppdaget i samme farvann en rekke øyer, og påviste sedimentære bergarter i Antarktis. Hans landevinninger var de største siden J.C.Ross og de største inntil Scott, og det var Larsen som åpnet veien for den moderne sørpolforskningen.

Larsen ble født i Tjølling i 1860. Som ung mann bedrev han fangst i Polhavet, og i sesongene 1892-93 og 1893-94 ble han med selfangeren Jason til Antarktis for å finne nye fangstfelter for hval og sel. Disse undersøkelsene ble særlig gjort i havet øst for Antarctic Peninsula, der østkysten var omtrent ukjent mellom 64 og 68° s.br. Larsen døpte disse Kong Oscar 2s Kyst og Foyn Land, og fikk delvis kartlagt disse områdene. I samme farvann oppdaget Larsen også en rekke øyer, og i 1893-94  nådde han 68° 10ʹ s.br., lenger sør langs østsiden av Antarctic Peninsula enn noen hadde gjort før ham. Hans landvinninger i Antarktis åpnet veien for den moderne sydpolforskning.

I 1901-04 var Larsen fører for Antarctic med Otto Nordenskiölds sørpolekspedisjon. I 1903 ble Antarctic skrudd ned i isen, men Larsen og mannskapet klarte den vanskelige overvintringen på Paulet Island. Ekspedisjonen ble reddet av et argentinsk fartøy og ført til Buenos Aires, der Larsen la frem en plan om hvalfangst ved South Georgia. Compañía Argentina de Pesca ble dannet med argentinsk kapital, men med norske arbeidere, mannskap og ledere. Fra Grytviken, South Georgia, åpnet Larsen antarktisk hvalfangst i november 1904. I 1923 tok han initiativet til dannelsen av hvalfangstselskapet Rosshavet og ledet selv ekspedisjonen. Han åpnet med dette et nytt felt for norsk hvalfangst. I 1924 førte han også ekspedisjonen sørover, men døde i Rosshavet. Han skjenket rikholdige samlinger fra antarktiske strøk til norske og svenske vitenskapelige institusjoner. Hans verdifulle dagbøker er delvis bevart.

Historien om Antarctic
I 1901 førte C.A. Larsen den svenske forskeren Otto Nordenskjölds uhellsvangre ekspedisjonsskip «Antarctic». Skipet ble til slutt skrudd ned av isen. Først etter en serie nesten mirakuløse tilfeldigheter og en utrolig vilje til å berge livet i isødet ble de overlevende funnet i 1904, og bragt til Buenos Aires. Her fikk C.A. Larsen raskt kontakt med lokale investorer, og etablerte Comapania Argentina de Pesca. Da han kom hjem hadde han «et hvalfangstselskap i lommen» – på en britisk øy, finansiert av risikovillig argentinsk kapital. Bare mannskap og utstyr kom fra Norge. Samme år satt han igang oppbyggingen av landstasjonen i Grytviken.

Oppdaget Foyn Land, et område på østsiden av Antarctic Peninsula i 1893, oppkalt etter Svend Foyn; nå kalt Foyn Coast.

Litteratur:
Geografisk Selskabs Aarbok 1893-94, Nogle opptegnelser af sæl - og hvalfanger "Jasons" reise i Sydishavet 1893 og 94 af kapt. C.A.Larsen.
Den første olje
Store Norske leksikon
http://www.nrk.no/nyheter/utenriks/1.580730