Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Sigurd Helle (Personbilde)
Sigurd Helle. Foto: John Snuggerud / Norsk Polarinstitutt

Sigurd Helle

1920 - 2013

Topograf, polarforsker, målmann og samler. Ledet Den Norske Antarktisekspedisjonen 1956–60.

Sigurd Helle ble født i Hylestad, Setesdal i 1920, og han var ferdig utdannet cand.mag. i Oslo i 1948.

I 1949 begynte han som geodet (landmåler) ved Norsk Polarinstitutt; feltvirksomheten omfattet astronomiske posisjonsbestemmelser, trianguleringsabeid, samt målinger av geomagnetisme og tidevann. Hans siste feltsesong var i 1985.

Helle ledet Den Norske Antarktisekspedisjonen 1956–60. Ekspedisjonen hadde base på is-shelfen 70° 30ʹ s.br., 02° 32ʹ v.l. Basen ble kalt Norway Station. Ekspedisjonen utførte kartleggingsarbeid og vitenskapelige undersøkelser i Dronning Maud Land over et tidsrom på tre år. Stasjonen ble i 1960 overlatt Sør-Afrika som driver den videre under navnet Sanae.

I 1989 mottok Sigurd Helle kongens fortjenestemedalje i gull.

Litteratur:
Hisdal, Vidar; Sigurd Helle-75 år, i Polarboken 1995-1996
Store Norske Leksikon