Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Bjørn Helland-Hansen

1877 - 1957

Oceanograf og initiativtaker til Det geofysiske institutt i Bergen (grunnlagt 1917).

 

Professor i oseanografi ved Bergens Museum (1914–46). Helland-Hansen deltok som assistent på Kristian Birkelands nordlysekspedisjon til Finnmark i 1897, hvor han forfrøs fingrene og måtte amputere flere fingertupper. Han ga derfor opp medisinerstudiet og drømmen om å bli kirurg, og begynte å studere fysisk oseanografi i København. Helland-Hansen hadde et nært samarbeid med Fridtjof Nansen og sammen gav de ut en viktig monografi over Norskehavets hydrografi i 1909, The Norwegian sea. Helland-Hansen hadde også et nært samarbeid med Roald Amundsen, blant annet med ansvar for det vitenskapelige programmet for utforskninga av Polhavet. Fra 1917 var Helland-Hansen styrer av Det geofysiske institutt, og 1930–55 formann i styret for Chr. Michelsens Institutt. Helland-Hansen hadde gjennom sitt virke en meget sentral plass i utviklingen av den norske geofysikken i mellomkrigstida, og regnes internasjonalt i dag som en av grunnleggerne av fagdisiplinen fysisk oseanografi.