Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Axel Heiberg

1848 - 1932

Forretningsmann som støttet Nansens polarekspedisjon med "Fram" 1893-96 og utrustet Sverdrups ekspedisjon med "Fram" i 1898-1902.

Axel Heiberg ble født i Oslo i 1848. Han var visekonsul i Shanghai i årene 1871-73, før han bosatte seg i Norge og ble medeier i forskjellige industrielle bedrifter.

Heiberg ble først kjent for den støtte han gav norsk sportsliv. Senere tok han på seg store oppgaver til fremme av norsk vitenskap, kunst og åndsliv.

Med store beløp var han med på å støtte Nansens polarekspedisjon med «Fram» 1893-96, og sammen med Thomas Fearnley og Ellef Ringnes var han korresponderende reder. Otto Sverdrups polarekspedisjon (1898-1902) ble utrustet av Heiberg og Amund og Ellef Ringnes.

I 1896 tok han initiativ til grunnleggelsen av Fridtjof Nansens fond til vitenskapens fremme og var medlem av styret fra 1899. Til Nationaltheatret skjenket han i 1899 statuene av Ibsen og Bjørnson, og ytte bidrag til mange kunstneriske formål. Etter Heibergs initiativ ble Det Norske Skogselskap stiftet i 1898, og han støttet virksomheten med store beløp og skaffet den betydelige offentlige og private midler. Han er gravlagt i Æreslunden på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Litteratur:
Store Norske Leksikon