Hans Poulsen Egede

Norsk prest og misjonær på Grønland, kjent som «Grønlands apostel» i ettertiden

1686–1758

Fullt navn: Hans Poulsen Egede

Hans Egede ble født i Trondenes i 1686, men var av dansk familie. Han ble utdannet teolog i 1705, og to år etter giftet han seg med Gertrud Nielsdatter Rasch fra Kvæfjord. Han ble samme året kapellan i Vågan i Lofoten, men kom raskt i konflikt med presten i Lødingen.

Et kall på Grønland

I 1710 foreslo Egede for biskopen i Trondheim at det skulle startes misjonering på Grønland, og foreslo senere det samme for kongen, men ingenting skjedde. I 1717 tok han saken i egne hender, og forlot sitt embete i Vågan og reiste til Bergen for å samle inn midler til misjonering og for å starte et handelskompani på Grønland. To år etter dro han til København og fikk Thomas von Westen til å legge fram hans sak for Misjonskollegiet, hvor han ba om privilegier for å drive et handelskompani på Grønland.

Misjonering og handelsinteresser

I 1712 ble et interesseselskap med handelsinteresser fra Bergen opprettet, og selskapet fikk tollfrihet. Hans Egede fikk et kallsbrev som ga lønn for å være på Grønland, og Egede utrustet en ekspedisjon til Grønland for å drive misjonsvirksomhet blant inuittene der, og ble selv utnevnt til misjonær for Grønland før avreisen. Den første ekspedisjonen forlot Bergen i mai 1721, med tre skip, og Egede hadde med sin kone Gjertrud. De til sammen 40 menneskene etablerte seg på øya Karaq, som fikk navnet «Haabets ø».

Frimerke av mann men krøllete hår og presekrage, til høyre en engel som blåser i en lang fløite
Hans Egede på frimerke fra Postverket i 1986 i anledning 3oo år siden hans fødsel.

Omstridt apostel

Egede tilbrakte 15 år som misjonær blant inuittene som han raskt fikk kontakt med, men på grunn av språkproblemer var det vanskelig å få forkynnet. Handelen og fangsten som kolonien skulle leve av gikk det dårlig med, men nye ekspedisjoner fulgte på og i 1723 fikk det bergenske handelskompani privilegier. De fikk hele Grønland til disposisjon i 25 pr, tollfrihet, og monopol på grønlandshandel. Hans Egede er i ettertid blitt kalt Grønlands apostel. Misjonsvirksomheten ble starten på den dansk-norske koloniseringa av Grønland. Synet på Hans Egede er splittet blant grønlendere. Mens den eldre generasjonen på Grønland mener at den norske misjonæren var en redningsmann for deres kultur, oppfatter den yngre generasjonen Egede som kolonimaktens forlengede arm.

Jakten på norrøne bosetninger

Et av målene for Hans Egede var å undersøke hva som skjedde med de tidligere norrøne bosetningene på Grønland. I den forbindelse foretok han utstrakte reiser langs kysten av Grønland og utarbeidet verdifulle beskrivelser samt kartlegging av Grønlands kyst. Egede fant ingen etterkommere etter de norrøne samfunnene, men utelukket ikke at det kunne finnes etterkommere i små isolerte samfunn på østsida av Grønland.

Romantrilogi

Forfatter Kim Leine har skrevet en roman trilogi om kolonialismen på Grønland med Hans Poulsen Egede og Gjertrud Rasch som sentrale personer i romanen.

man som sitter på en lenestol og leser ei bok
Forfatter Kim Leine leser fra romanen «Rød mann sort mann» i et bokbad på Tromsø bibliotek. Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt.