Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Erling Christiansen (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt

Erling Christiansen

1931 -

Feltassistent Svalbard, deltok på sommerekspedisjon til Svalbard i 1956.

Erling Christiansen ble utdannet som cand.real ved Universitetet i Oslo i 1959 og dr. philos i 1975. Han har jobbet som professor ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og hans spesialfelt er fettsyrenes betydning for helse - et tema han har skrevet en rekke fagartikler om. Han ble tidlig interessert i natur og turliv i inn- og utland, og har helt fra gymnastiden vært medlem av Norsk Ornitologisk Forening.

Sommerekspedisjon til Svalbard i 1956
Christiansen deltok på Norsk Polarinstitutts sommerekspedisjon til Svalbard 1956. Han hadde fått kontraktstilling som assistent for ornitolog Herman Lövenskiold. Ekspedisjonen ble ledet av hydrograf Kaare Lundquist, de og forskjellige forskerne skulle ut i feltarbeid på forskjellige steder. Lövenskiold og Christiansen var sammen med den andre assistenten Sigurd Severinsen på feltarbeid flere steder på nord-vest kysten av Spitsbergen, bl.a Kongsfjorden, Krossfjorden, og Prins Karls Forland. I løpet av ekspedisjonen samlet Christiansen inn insekter for Zoologisk Museum i Oslo, og eddekoppmaterialet ble senere i 1967 beskrevet i tidsskriftet Astarte av Hans Tambs-Lyche.

Anbefalt litteratur:
Erling Christiansens dagbok (Norsk Polarinstitutts bibliotek)
Anna Rørtveit (2007): Sommerekspedisjon på Svalbard 1956, webartikkel

http://npweb.npolar.no/Artikler/2007/1188221468.91
http://npweb.npolar.no/tema/1193926008.29