Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Lars Christensen (Personbilde)
Foto: Norsk Polarinstitutt

Lars Christensen

1884 - 1965

Hvalfangstpionér, reder, konsul, geografisk utforskning av Antarktisk, utrustet Norvegia-ekspedisjonene, foregangsmann ved Norges biland i Antarktis.

Lars Christensen ble født 6.april 1884 i Framnæs ved Sandefjod, som sønn av kommandør Christen Christensen. Han begynte som skipsreder i Sandefjord 1907, bare 23 år gammel, og fra 1909 var han aktiv i norsk hvalfangst. Fra 1920 deltok Christensen i ledelsen for A/S Thor Dahl, flere andre hvalfangstselskaper og Framnæs Mek. Værksted.

I 1908 startet han sitt første hvalfangerselskap "Sociedad Ballenera Christensen y Cia." med stasjon på kysten av Chile.

Geografisk og vitenskapelig utforskning
Christensen sendte ut ni forskningsekspedisjoner for hvalfangst, som seilte rundt det antarktiske kontinent en rekke ganger og gjorde oseanografiske undersøkelser og geografisk kartlegging, flere ganger også med flyfotografering. De ni ekspedisjonene ble gjort med båtene "Odd", "Norvegia" og "Torshavn". De vitenskapelige resultatene av disse ekspedisjonene i form av publikasjoner og kart er stort.

Christensen kjøpte selfangeren "Vesleper" i 1927, døpte den om til "Norvegia" og sendte den på tokt til Sydishavet hvor den i fire år gjorde Norges navn verdensberømt, gjenfant Bouvetøya, var moderskip for den første flyvning inn over Antarktis, seilte hele Sørpolskalotten rundt og kom hjem til Norge 15.mai 1931. "Norvegia" ble da hedret som ingen ishavsskute siden "Fram", "Gjøa" og "Maud" (Brøgger 1939).

Christensen deltok selv i fire Antarktis-ekspedisjoner sammen med sin kone Ingrid.

Krigen
Under den annen verdenskrig var Christensen i seks år knyttet til den norske ambassade i Washington som finansråd og medlem av rådet i Nortraship. Han bidro også med flere store bidrag til kulturelle og humanitære formål. Etter krigen tilbragte Christensen vintrene i Florida og somrene i Norge av helsemesssige årsaker.

Donator
Hvalfangstmuseet 1917
Sjøfartsmuseeet 1957
Hvalfangstmonument
St.Olafs kapell til Sandar menighetshus 1964
Sjømannshjemmet Norway House i San Fransisco
Aktiv i arbeidet for det norske sjømannshus i Brooklyn, New York 1944.

Utmerkelser
1931 Ridder av St. Olav
1944 Kommandørkorset med Stjerne av St. Olav's orden
1917 Kommandør av Dannebrogsordenen
Kommandør av Vasa-ordenen
Kommandør av Franske Æreslegions orden
Haakon VII's frihetskors
De kongelige Norske Vitdenskabers Selskabs gullmedalje
American Geographic Siciety's Livingstone medalje
Gunnerusmedaljen
Æresdoktor ved St. Olaf College, Minnesota
1935 Æresmedlem av Det Norske Geografiske Selskab
1934 Æresmedlem av Videnskapsselskapet i Trondheim
Æresmedlem av Vestfold Historielag, Vestfold Landbruksselskap og Den Merkantile Klub
Minneplakett i anledning NBSX i 1949/52
Æresborger av Granby i Canada

Litterære verker:
Such is the Antarctic (1935)
Til Sydishavet (1935)
Min siste ekspedisjon til Antarktis 1936-37 (1938)

Litteratur:
Brøgger, A.W.: Han som gav oss Sydpollandet (1939)
Holtedahl, Olaf; Lars Christensen-ekspedisjonenes vitenskapelige resultater, artikkel i Polarårboken 1945
Gunnesatd, Alf; Konsul Lars Christensen 70 år, artikkel i Polarårboken 1954
Bogen, Hans S.I.; 70 år : Lars Christensen og hans samtid (1955)
Norsk Hvalfangst Tidende 1/:2 (15.02.1913)
Aftenposten 13.12.1965 (Diverse minneord)
Holtedahl, Olaf; Minnetale over konsul Lars Christensen, Det Norske Videnskaps-akademi i Oslos Årbok 1966, særtrykk
NBL 2. utg.
Tønnnesen, John.N.; En epoke var over. I desember 1965 døde Lars Christensen, artikkel i Thor-glimt nr 18, juni 1966
Holtedahl, Olaf; nekrolog i Norsk Geografisk Tidsskrift 21, 1967