Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Sivert Brækmo

1853 - 1930

Fangstmann, ishavsskipper og redningsmann

Sivert Johansen Brækmo ble født 16.september 1853 i Beitstad. Hans første tur på Ishavet fant sted i 1878 med jaktskuta "Aurora", som ledet av skipper G. A. Sørensen var  på hvitfiskfangst på vestkysten av Spitsbergen. I påfølgende år reiste han delvis som harpuner og delvis som fører. 31 år gammel ble han skipper på "Sossina". 

Brækmo var blant pionerene innenfor norsk ishavsfangst på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

Redningsmann
Brækmo er kjent for å ha berget 39 mennesker fra drukningsdøden, 19 norske og 20 russiske mannskaper.

I 1886 Reddet han et russisk mannskap på åtte utenfor Sebruska.

I 1897 berget Brækmo to båter og åtte mann utenfor Havningsberg.

I 1898 reddet han mannskapet på et hammerfestfartøy i den Karibiske port, og landsatte det reddede mannskapet på ti mann i Yukanski.

I 1907 reddet han mannskapet av det russiske fartøyet "Pomor" i det kariske hav. Mannskapet på 12 mann var i en meget forkommen tilstand etter å ha oppholdt seg i ni døgn i livbåtene. For dette mottok Brækmo den russiske keisers medalje/søvmedlaje med diplom av russiske myndigheter.

I 1911 reiste han med Staxrud som islos for å unnsette et overvintringsmannskap. Disse ble imidlertid reddet av Nils Larsen på "Elida", mens Brækmo berget og fikk hjem fangsten.

Han overvintret i Isfjorden på Spitsbergen vinteren 1893-94 sammen med Johan Christiansen etter et uhell med båten nord for Nordkapp. De ble reddet av Edvard Johannessen.

Brækmo var blant de første som tok i bruk motor innenfor ishavsfangsten i tiden like etter 1905. I 1906 brukte han en liten motorbåt under fangsten.

Utmerkelser
1907 Den russiske keisers medalje

Litteratur:
Tromsø og omegns Sjøfartshistorie, Tromsø Skipperforenings Festskrift (1929)
Norsk biografisk leksikon, 2. utg.
Lønø, Odd, Norske fangstmenns overvintringer, del 3 (Polarboken 1975-1976)
Isachsen, Gunnar; "Folk, fangst og ferder", særtrykk av Det Norske Geografiske Selskabs årbok 1916-19
Nordlys 13.08.1988 (Sivert Brækmo - vågehals og ishvashelt), Thoralv Lund
Arbeider-Avisen 25.02.1939 (Et blad av ishavsfokets saga) Sverre Fredriksen