Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Ivrig fotograf
I baugen på "Veslekari" lot hun et kjempekamera installere, der hvor hvalkanonen sto tidligere. Hun investeree i avansert og flott utstyr som hun gjerne viste fram. Hun forhyrte også egne kamerabærere.

Hun tok tusenvis av bilder, både farger og sort-hvitt, stills og kino. Hun tok bilder som skulle få betydning for karttegnere, geologer, flora. Det fortelles en episode om møtet med et isfjell.

En gang kom et isfjell deisende mot rekken på "Veslekari". Miss Boyd kom løpende i pysjamas med strømper som hun hadde trukket på i farten. I hånden hadde hun et kamera for å forevige situasjonen.

Louise Boyd

1888 - 1972

Amerikansk polarfarer, utrustet polarekspedisjoner til Arktis, fotograf, første kvinne i fly over Nordpolen

Miss Louise Arner Boyd ble født i St. Rafael i California. Hun var av indiansk avstamming - faren hennes var sønn av en indianerhøvding. Han ble mangemillionær på olje og giftet seg med datteren av en hvit nybygger, hun var sosietetsdame og enarving til en millionformue. Så hva var det som gjorde at Louise foretrakk de enkle kår i Ishavet framfor millionærtilværelse i solfylte California?

I 1924 så Louise Arktis for første gang, på en reise hun foretok med en norsk turistdamper til Svalbard etter å ha mistet begge foreldrene sine. Hun satte pris på det enkle usammensatte liv, de likefremme norske fangstfolkene og den storslåtte arktiske naturen. I Ålesund ble hun et årlig sommertegn og ble kalt "Missa".

Ekspedisjoner til Svalbard, Frans Josef Land og Grønland
I tidsrommet 1926-1941 utrustet hun hele sju sommerekspedisjoner til Arktis. Som fartøy brukte hun de norske skutene "Hobby" og "Veslekari"(1931, 1933, 1937 og 1938, skipper Johan Olsen). Ekspedisjonene hennes ble utstyrt med det beste av instrumenter og de ypperste vitenskapsmenn. Boyd pionerte bruk av ekkolodd til vitenskapelig arbeid; på ekspedisjonen i 1933 utstyrte hun "Veslekari" med ekkolodd. I 1931 kom hun til Øst-Grønland og var den første som kunne gratulere de norske okkupantene (Okkupasjonen av Øst-Grønland, kalt Grønlands-saken). Også når det gjaldt meteorologien var Boyd en foregangkvinne; hun telegraferte værmeldinger til Grønland, Island og Tromsø.

Lette etter Amundsen
Boyd var på ekspedisjon med "Hobby" i 1928 da Roald Amundsen forsvant med "Latham". Hun stilte fartøyet og ekspedisjonen til disposisjon for letingen, og i tre måneder var "Hobby" moderskip for de norske flymaskinene med Hjalmar Riiser-Larsen i spissen.

Louise Boyd. Foto: Norsk PolarinstituttFørst kvinne som fløy over Nordpolen
I 1955 realiserte hun sin drøm om å fly over Nordpolen.

Utmerkelser:
Ridderkorset av St. Olav 1928 (første utenlandske kvinne)
den franske Æreslegionen
den svenske Andrèemedaljen
det amerikanske Geografiske Selskabs Collum-medalje (2.kvinne i verden)
U.S. Army's Certificate of Appreciation
Det britiske geografiske Selskabs gullmedalje
æresdoktor ved flere universitet
æresborger av hjembyen San Rafel i California

Oppkallinger
Miss Boyd kartla innløpet til Isfjorden, Lauge Koch hedret henne ved å kalle landet ved bunnen av fjorden etter henne, Miss Boyd Land, og breen som munner ut i elven, Louise breen.

Litterære verker:
The Fiord Region of East Greenland (1935)
The coast of Northeast Greenland (1948)
Polish countrysides : photographes and narratives (1937)
Further explorations in East Greenland, 1933 (1933)

Litteratur:
Sunnmøre Arbeideravis, 26.09.1972, Miss Boyd var sommertegn i 30-årenens Ålesund
Aftenposten 30.09.1939, Damen som foretrekker Ishavets strabaser for et millionærliv
Boyd, miss Louise A.; Fifthieth Anniversary Highlights - The Louise A. Boyd seven Arctic Expedition, artikkel i Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol L, no 4, april 1984
Bergens Tidende, 26.09.1972, Louise A. Boyd - en markant skikkelse i polarfarten
Aftenposten 31.03.1939, Dagens hjørne, Polardamen - miss Boyd
Kort biografi skrevet av Brit Aarseth fra 1996 (Norsk Polarinstitutts arkiv)
Hoel, Adolf; Anmeldelse av Miss Boyds bok " The Fiord Region of East Greenland" i Norsk Geografisk Tidsskrift 1935
Petri, Bolette; En dollarprisesse på Svalbard, artikkel i Svalbardposten nr 14, 1990
Ålesunds Skipperforening gjennom hundre år : 1892-1992 / Odd Vollan