Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Persongalleri

Henrik Blessing (Personbilde)

Henrik Greve Blessing

1866 - 1916/18?

Deltaker på Nansens Fram-ferd over Polhavet.

Henrik Greve Blessing ble født i Strømsø i 1866. Han var med på Nansens ekspedisjon som lege og botaniker, og var ferdig utdannet samme år som ekspedisjonen dro ut. Med 12 friske men var det lite legearbeid å gjøre på ekspedisjonen, og han tok seg av de syke hundene. Han var redaktør for avisa, og diktet viser som parodierte kompisene. Blessing ble  skuffet over at han ikke ble valgt til å være med Nansen nordover - ironisk nok var det legen selv som led av snøblindhet. Som skipslege foretok han månedlig sjekk av alle deltakerne. De fleste gikk opp i vekt - Fram var utstyrt med nok mat.

Senere var han flere år i Afrika (Zululand og Natal). I 1914-16 var han lege på det flytende kokeriet "Solstreif" i Antarktis.

Utmerkelser
Ridder av St.Olav

Litteratur
Geografisk Selskabs Aarbok 24, 1912-13
Fortuine, Robert; Medical aspects of arctic exploration, artikkel i Arct med Vol 47: no 2, 1988