Om nettstedet

Det norske engasjementet i polarområdene er stort, og har vært det lenge. Derfor er polarhistorien også en viktig del av vår kulturarv. Polarhistorie.no gjør denne arven digitalt tilgjengelig.

Bakgrunn

Nettstedet ble til gjennom et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, Troms Fylkeskommune og UiT Norges arktiske universitet. Sammen hadde prosjekteierne mye polarhistorisk materiale som de ville formidle til allmennheten, og polarhistorie.no ble resultatet. Prosjektet fikk tilskudd fra ABM-utvikling og nettstedet ble lansert i mai 2008.

Etter lanseringen overtok Norsk Polarinstitutt arbeidet med å drifte og videreutvikle nettstedet.

Samarbeidspartnere

Nettstedet samarbeider med Svalbard Museum og UiT Norges arktiske universitet.