Tidlig hotelldrift på Svalbard 

Det første hotellet på Svalbard: Turisthytten

I 1896 ble det første hotellet oppført på Svalbard. Vesteraalens Dampskibsselskab så muligheten for turisme og hotelldrift på Svalbard, og 17. juni 1896 ankom D/S «Raftsund» Advent Bay (i dag Longyearbyen) med materialer til et hotell. Hotellet ble reist samme sommer på Adventpynten (i dag Hotellneset). Dette skjedde så tidlig at det ikke var noen bebyggelse i området, kun muligens en fangsthytte.

Hotellet som ble satt opp var et ferdighus i dragestil fra M. Thams AS Trondheim. Bygget var 16,9 meter langt og 6,3 meter bredt. Det var et primitivt hotell med utedo. De besøkende var turister som ble fraktet nordover av Vesteraalens Dampskibsselskab, men det var ikke nok til å holde hotellet i gang, og to år etter ble drifta lagt ned. I mellomtida hadde den amerikanske forretningsmannen John M. Longyear vært innom området med et tysk turistskip, og så for seg mulighetene for å drive kullproduksjon. I 1905 startet Longyear opp kullgruvedrift i Longyearbyen, og da overtok gruveselskapet hotellet, som i 1908 ble revet ned og flyttet til Longyear City og ble benyttet som butikk og lager for Arctic Coal Company. 

Nordpolhotellet

Etter at Svalbard ble norsk i 1925 var en opptatt av norsk virksomhet på Svalbard. En næringsvirksomhet som kunne ha potensiale var turisme. På 1930 tallet tok Troms Fylkes Dampskibsselskap initiativ til å få i gang en ny rute på Svalbard, og fikk bygget D/S «Lyngen», som ble etablert med fast rute til Svalbard fra 1934. Parallelt med opprettinga av ruta til Svalbard var det en dialog mellom TFDS, Fylkesmannen, Kings Bay Kull Compani og Handelsdepartementet om hotelldrift i Ny-Ålesund (tidligere Kingsbay). Det hele kom i havn med Adolf Hoel som var leder for Norges Svalbard og Ishavsundersøkelser (NSIU), og som fikk landet prosjektet. Hotellet åpnet i Ny-Ålesund på Svalbard i juli 1936. 

Laura Borgen ble rekruttert som bestyrer på hotellet, først i en prøveperiode på to år, så to år med normal drift. Uoffisielt hadde hun vært med allerede i planlegginga av hotelldrifta, og hun kan sies å ha hatt en politisk rolle ved å sørge for norsk tilstedeværelse i Ny-Ålesund i fire år, fra 1936 til 1939 da andre verdenskrig brøt ut.

Hotellet gikk med underskudd det første året, og året etter ble det finansiert av skipsreder Jakob Kjøde. Det var flere cruiseskip innom. I et intervju i Aftenposten i 1937 forteller Laura Borgen at de hadde tilgang på ferske reker, hval og selkjøtt som de kunne servere gjestene. Salg av suvenirer slo an, og turer i nærområdet med guide var også populært.

Året etter fikk hotellet full offentlig støtte, og aksjeselskapet A/S Nordpolhotellet ble dannet. Deler av hotellet ble pusset opp og fikk en bar med veggmalerier av isbjørner og motiver fra polarhistorien – Nordpol Bar. Flere bygninger i Ny-Ålesund utgjorde hotellet: Lege- og ingeniørboligen, arbeidermessa, Roald Amundsens hus, en arbeiderbrakke og en familiebrakke ble satt i stand for hotelldrift.

I 1939 hadde hotellet 10 gjester, og det pågikk fortsatt oppussing. På grunn av politisk uro var det færre cruiseskip i disse farvannene. Den tredje september 1939 var det innvielsesmiddag for det ferdige hotellet. Midt under middagen kom meldinga om at det var brutt ut krig mellom Tyskland og Frankrike/England etter Tysklands invasjon av Polen. Dette satte stopp for videre drift av hotellet.

Det skulle gå nesten 25 år før det igjen ble hotelldrift i Ny-Ålesund. 

Etter krigen tar TFDS i 1948 initiativ til å etablere ny rute til Svalbard, og sender søknad om støtte til Samferdselsdepartementet, men med negativt resultat. Året etter får de positivt svar fra Dampskibskonsulenten, og dermed er de i gang med regelmessige seilinger til Svalbard med D/S «Lyngen» fra 1950, og frem til 1967, som er siste året TFDS drev ruta. Igjen ble det aktuelt med et hotell i Ny-Ålesund, og TFDS går inn i selskapet AS Nordpolhotellet med en aksjepost på 10.000 kr i 1964, og styret i AS Nordpolhotellet jobber med saken. I 1965 blir det et prøvedriftsår, og driften er administrert av TFDS. Hotellet gikk med underskudd, og etter sommeren 1966 blir det kroken på døra for hotelldrifta på grunn av manglende lønnsomhet. 

Bygningene som ble benyttet til hotelldrift i disse årene står fortsatt i Ny-Ålesund. Selve Nordpolhotellet er relativt nyoppusset og blir benyttet til innkvartering av forskere og andre som besøker Ny-Ålesund. Bygget som huset Nordpol Bar heter i dag Amundsenvillaen, og ble pusset opp i 2009–2011. Villaen er i dag direktørbolig, hvor direktøren for Kings Bay bor i andre etasje, mens første etasje blir brukt til representasjon.

Kilder:

  • Gjestebok
  • TFDS nytt 
  • Biografiarkivet, Norsk Polarinstitutt 
  • Anka Ryall. Polare kvinner – norsk polarhistorie i kjønnsperspektiv. 2022