Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Forskning, kartlegging og oppdagelser

Polaråret 1882-83

Det første Polaråret ble arrangert i 1882-83, og Norge var aktivt med helt fra starten. Det skyldtes særlig Henrik Mohn, foregangsmann for den norske polarforskningen. Av Stian Bones.

Les mer

Polaråret 1932-33

Det andre Polaråret kom midt under den økonomiske depresjonen på 1930-tallet. Dette satte sitt preg på den vitenskapelige innsatsen både i Norge og internasjonalt. Av Stian Bones.

Les mer

Polaråret 1957-58

De to første gangene var Norges bidrag i all hovedsak knyttet til arktiske strøk, men i 1957–58 var det Antarktis som ble prioritert.

Les mer

Polaråret 2007-2008

Tidligere Polarår har fokusert på naturvitenskapelig forskning, denne gangen er også samfunnsvitenskapene med.

Les mer

Den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen 1872-1874

Også kjent som Payer-Weyprecht- eller Tegetthoff-ekspedisjonen. Elling Carlsen med som islos og harpunerer. Av Johan Schimanski & Ulrike Spring.

Les mer

Hvem var først på Nordpolen?

Hvis ikke Robert E. Peary var først på Nordpolen, hvem var det da? Men aller først: hva er egentlig ”Nordpolen”? Av Stian Bones.

Les mer

Himmelseileren Roald Amundsen

Artikkel skrevet av Olav Gynnild. Roald Amundsen fant tidlig ut at lufta kanskje var et vel så egnet element som is, snø og hav for den som ville utforske polarområdene.

Les mer

H. U. Sverdrup og polarforskningen

Harald Ulrik Sverdrup var internasjonalt anerkjent som en ledende forsker innenfor havforskning. Han er også en av de mest ruvende skikkelsene i norsk polarhistorie. Av Robert Marc Friedman.

Les mer

Vitenskapsmannen som grunnla norsk polarforskning

Artikkel om Henrik Mohn av Vidar Bjørnsen. Mohn var en internasjonalt kjent meteorolog, han er blitt fremhevet som “the grand old man of European meteorology”.

Les mer

Willem Barentsz, Nordøstpassasjen og oppdagelsen av Spitsbergen

Willem Barentsz, som oppdaget Bjørnøya og Spitsbergen i 1596, var egentlig ute etter å finne den nordlige veien til Kina – eller til Cathai, som det ble kalt. Av Stian Bones.

Les mer

En mislykket polarferd

Artikkel om Frans Josef land og Wellmanns ekspedisjon 1898 hvor Paul Bjørvig og Bernt Bentsen deltok. Av Dag Rydmark.

Les mer

Walter Wellman og luftskipet «America» 1906–1909

Den amerikanske journalisten Walter Wellman gjorde flere forsøk på å nå Nordpolen i perioden 1906–09. Av Ann Kristin Balto.

Les mer