Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Vitenskap, 2000-

2007-2008

Det fjerde internasjonale polarår (IPY). Tidligere Polarår har fokusert på naturvitenskapelig forskning, denne gangen er også samfunnsvitenskapene med.

2005

Marint laboratorium åpnet i Kings Bay.