Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Peter I Øy, Vitenskap, 1900-2000

1947-48

Norsk Hvalfangstselskapers Forbund sendte en vitenskapelig ekspedisjon med «Brategg» til bl.a. Peter I Øy og Deceptionøya. Oseanografiske, geologiske og zoologiske undersøkelser utført.