Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Dronning Maud Land, Ekspedisjoner i Antarktis, 1800-1900