Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Dronning Maud Land, Vitenskap, 1900-2000