Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Vestisen, Vitenskap, 1800-1900

1882

Fridtjof Nansen med «Viking» av Arendal på selfangsttokt til Vestisen.