Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Bjørnøya, Ekspedisjoner i Arktis, 1900-2000

1900

Oseanografisk ekspedisjon til nord for Island, Vestisen og Jan Mayen, der deltakerne gikk i land.