Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Arktis, Norge og Polarårene, 2000-

2007-2008

Det fjerde internasjonale polarår (IPY). Tidligere Polarår har fokusert på naturvitenskapelig forskning, denne gangen er også samfunnsvitenskapene med.