Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Vestisen, Forlis, 1800-1900

1871

Den første sørnorske spesialbygde sefangstskuta «Haabet» forliste. Hun gikk under med hele mannskapet på 45 og kaptein Nils Knudsen.