Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Barentshavet, Vitenskap

1901

Roald Amundsen prøvde ut «Gjøa» i isen i Barentshavet mellom Novaja Zemlja-shelfen og Grønlandshavet. Oseanografiske observasjoner foretatt etter Nansens anvisning.