Tidslinje fra www.polarhistorie.no

Valg for tidslinje: Vestisen, Ekspedisjoner i Antarktis, 1800-1900